Bilişsel Rehabilitasyon

Kognitif (Zihinsel, Bilişsel Rehabilitasyon) Rehabilitasyon

Kognitif (bilişsel, zihinsel) rehabilitasyon, farklı nedenlere bağlı olarak oluşan nörolojik hasarları (beyin hasarları) takiben dikkat, bellek, dil, algı, muhakeme ve problem çözme gibi alanlarda ortaya çıkan bilişsel  (zihinsel) işlev bozukluklarını tedavi etmeyi ya da hafifletmeyi amaçlayan bir rehabilitasyon yöntemidir. Birçok nörolojik (demans, serebrovasküler hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, beyin tümörleri, epilepsiler v.s.) ve bazı kronik psikiyatrik hastalıklar (kronik şizofreni, kronik depresyon v.s.) sürecinde bilişsel bozukluklar ortaya çıkmakta ve bu durum kişinin günlük yaşamını, etkinliklerini, mesleki performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Kognitif rehabilitasyon, kişinin bozulan veya çeşitli etkenlerle gerileyen zihinsel yetilerini belirleyip, ihtiyacına göre zihin faaliyetlerini arttırmaya yönelik, beyin işlevlerini geliştirici egzersizlere, ilaçlara ve çok fonksiyonlu cihazlara dayanan zihin geliştirme programlarıdır. Hastaya uygulanan test( nöropsikiyatrik test) sonucunda yetersiz olduğu alana yönelik kognitif rehabilitasyon programı oluşturulmaktadır. Tüm rehabilitasyon çalışmalarında olduğu gibi kognitif rehabilitasyonda amaç kişiyi olabildiğince hastalık öncesi durumuna veya bu mümkün değilse günlük hayatını tek başına sürdürebilecek düzeye getirmektir