İş Uğraşı Tedavisi

Serebral Paralizi (CP) Rehabilitasyon Yöntemleri Nelerdir?

Serebral Paralizi rehabilitasyonun amacı çocuğun bağımsızlık dönemi arttırmaktır. Her çocuğun rehabilitasyonu o çocuğa özgü olup rehabilitasyonu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktoru tarafından belirlenmelidir. Serebral paralizi rehabilitasyonunda sık kullanılan fizik tedavi yöntemleri fizyoterapi, iş- uğraş tedavisi (el becerilerini arttırıcı tedavi örneğin zorunlu kullanım tedavisi), oturma, ayakta durma, yürüme ( örneğin vücut ağırlık destekli yürüme bandı eğitimi)  eğirimi,  pozisyonlamaya yardımcı cihazlar, çocuğun ihtiyaçlarına göre denge (örneğin at ile yapılan tedavi), yutma, konuşma için tedavi uygulamaları, idrar sorunlarına yönelik tedavi, bilişsel (zihinsel) tedavi, spastisite (kaslarda katılık, sıkılık, sertlik) tedavisi, psikolojik tedavi, elektrik uyarımı ( derin beyin uyramı, tekrarlayıcı manyetik uyarım,…) tedavisi gibi rehabilitasyon yöntemleri bulunmaktadır.