Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon hastanın yetersizliğin azaltılması, bağımsızlığın kazandırılması, engelliliğin azaltılarak, aile toplum ve eve geri dönüşün başarı ile sağlanması için yapılan girişimlerin tümüdür. Nörolojik rehabilitasyon programı ile hasta bir bütün olarak ele alınır ve fiziksel, duygusal ve sosyal olarak en üst seviyeye getirilmeye çalışılır. Nörolojik rehabilitasyonda, hastanın yeniden olabilecek en üst fonksiyonel düzeye ulaşması için birebir egzersiz çalışmalarını içermekte  ve nörolojik rehabilitasyonda yer alan  çeşitli ekipmanları kullanarak rehabilitasyon süreci gerçekleşmektedir.

Nörolojik Rehabilitasyon Hangi Hastalıklarda Yapılır?

Başta serebrovasküler (beyin-damar hastalıkları) olaylara bağlı gelişen inme (felç), omurilik yaralanması, kafa travması, multipl skleroz, Parkinson, serebral palsi (CP), serebellum hastalıkları, spastisite, beyin tümörleri rehabilitasyonu, myopati (kas hastalığı), mononöropati (karpal tünel sendromu) , polinöropati ve periferik sinir hasarı  (sinir hasarı), fasiyal paralizi, , postpolio hastalığı, sinir-kas kavşak hastalığı (Myastenia Gravis,…) olmak üzere tüm nörolojik hastalıkların rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Nörolojik Rehabilitasyon Ne Zaman Başlar?

Nörolojik rehabilitasyon, hastanın klinik açıdan stabil (hastalığın istikrarlı olması, hastalıkta ani değişimler olmadığı dönem) dönemden  başlatılmalı ve değerlendirme sonuçları göz önünde tutularak belirlenmiş olan ulaşılabilecek en yüksek fonksiyonel seviye elde edilene kadar devam edilmelidir. 

Nörolojik Rehabilitasyon Sonunda Klinik Gidiş Nasıldır?

Nörolojik rehabilitasyonun en önemli bir bölümünü kapsayan inme sonrası spontan (kendiliğinden) iyileşme ilk 4 hafta ile 6 ay arasında maksimum olmakla birlikte, 6 aydan 2 yıla kadar iyileşme devam etmektedir

Nörolojik Rehabilitasyonda Hangi Tedaviler Yapılmaktadır?

Nörolojik rehabilitasyon, diğer tüm rehabilitasyon alanlarında olduğu gibi kişiye özgüdür. Nörolojik Rehabilitasyon, hastalığa bağlı olarak oluşan yetersizliklere özgü tüm rehabilitasyon yöntemlerinden oluşmaktadır (fizyoterapi, konuşma rehabilitasyonu, yutma rehabilitasyonu, iş uğraş tedavisi (el becerilerine yönelik tedavi), denge, sersemlik ve baş dönmesi rehabilitasyon, ürojinekolojik (idrar problemlerinin rehabilitasyonu, cinsel rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon (unutkanlık, muhakeme, düşünme bozukları gibi bozukluklar), spastisite (kaslarda sertlik, sıkılık olması) rehabilitasyonu, bağırsak rehabilitasyonu, ağrı tedavisi, hastalığa özgü rehabilitasyon (myopati, Parkinson, inme, travmatik beyin hasarında rehabilitasyon, omurilik yaralanmasında rehabilitasyon, periferik sinir lezyonunda rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon,…). Bunlar dışında el becerilerini geliştirmek için zorunlu- kullanım tedavisi (sağlam kolun/elin kullanımını kısıtlama ve hasta ko/elin gün içinde kullanmaya zorlama prensibine dayanan tedavi yöntemi ) ve ayna tedavisi, biyofeedback (işitsel, görsel ve duygusal uyarılar yoluyla motor bozuklukların ve ağrının tedavisi elektrikle uyarma), transkranial manyetik stimülasyon (uyarıcı bir bobin aracılığı ile oluşan çok güçlü bir manyetik alan tarafından beyine  küçük ve geçici elektrik akımı meydana getirilmesini hedefleyen bir tekniktir),  robotik rehabilitasyon, sanal gerçeklik eğitimi (kişinin gerçekte olayı yaşıyormuş hissini vermek için bilgisayarla sanal ortam yaratılmasıdır)  gibi gelişmiş tedavi yöntemleri de mevcuttur.

Nörolojik Rehabilitasyon Neden Önemlidir?

Nörolojik rehabilitasyon yapılmadığı durumlarda immobilizasyona (bir organın hareketsiz kalmasına bağlı) bağlı komplikasyon (yan etkiler) oluşmaktadır. Bu yan etkiler arasında kas- iskelet sisteminde (kas gücünde azalma, kas erimesi, kemik erimesi), kalp (pıhtı atması, ayağa kalkınca oluşan baş dönmesi) ve dolaşım sisteminde, solunum sisteminde (akciğerlerde büzüşme) , böbrek (böbrek taşı,…) ve hormonal sistemde , bağırsak sisteminde (kabızlık, iştahsızlık), deri (yaralar), santral sinir sistemi (beyinde duygusal bozulma, unutkanlık, düşünme bozukluğu, yargılama ,muhakeme bozukluğu,…) gibi tüm vücut sisteminde bozukluk görülebilmektedir.