Romatizma Rehabilitasyonu

Romatizmal Hastalık Nedir?

Romatizmal hastalık inflmatuar (iltihaplı) ve noninflamatuar (iltihapsız, kuru) olmak üzere başlıca iki grupta incelenebilir.

İltihaplı romatizmal hastalıklar; mikroba bağlı romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, fibromyalji (kas romatizması) ve ankilozan spondilit gibi bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlı ve eklem içinde kristal bulunmasına (gut hastalığı,..) olarak oluşabilir.

İltihaplı olmayan romatolojik hastalıklar; bunlar içinde en önemli grubu dejeneratif romatizmal hastalıklar (kireçlenmeler)ve osteoporoz (kemik erimesi) oluşturmaktadır.

Romatizmal Hastalık Rehabilitasyonu Hangi Tedavileri İçermektedir?

Romatizmal rehabilitasyonunda ilaç tedavileri dışında hasta eğitimi fizik tedavi yöntemlerinin kullanımı (sıcak, soğuk tedavi, elektrik akımlarının kullanımı,…) , egzersiz, yardımcı cihaz kullanımını içermektedir.

Romatolojik (romatizma hastalarının) rehabilitasyonu hastanın yeniden aktif hale gelmesi, hastalığa bağlı sakatlığın önlenmesi ve hastaların kaliteli yaşama kavuşması için yapılan tedavilerin tümüdür. Romatizma, eklemlerde ağrı, hareket kısıtlılığı ve bazen de eklemlerde şişme ve şekil bozukluğuna neden olmaktadır. Romatizmal hastalık rehabilitasyonunda amaç ağrıyı gidermek, kas gücü ve eklemin normal hareketini sağlamak, fonksiyonu (eklem ve kasın etkinliğini) arttırmak ve destekleyici önlemler almak (cihaz kullanımı, fizik tedavi yöntemleri), hasta ve ailesinin eğitimini sağlamaktır.